Śląska Federacja Sportu wspiera: AKCJA OSOCZE Potrzebne osocze od osób, które przechorowały COVID-19 lub przebyły bezobjawowo zakażenie koronawirusem SARS COV-2. Osocze ozdrowieńców zawiera przeciwciała, które mogą wspomagać leczenie chorych na COVID-19 z ciężkimi objawami zakażenia. Bardzo prosimy o telefoniczny kontakt z RCKiK w Katowicach wszystkie osoby, które spełniają poniższe warunki: -ogólne: 1. wiek od 18 do 60 lat 2. kryteria zdrowotne takie, jak dla honorowych dawców krwi ( wykaz dyskwalifikacji stałych i tymczasowych jest dostępny na naszej stronie internetowej www.rckik-katowice.pl w zakładce krwiodawca) -szczegółowe: 1. osoby po przechorowaniu COVID-19, dysponujące pozytywnym wynikiem wymazu na obecność koronawirusa SARS-CoV-2 metodą PCR – po upływie minimum 28 dni od pełnego ustąpienia objawów lub zakończenia izolacji i po zakończonym leczeniu 2. osoby po bezobjawowym zakażeniu koronawirusem SARS-CoV-2 z pozytywnym wynikiem badania na obecność przeciwciał anty-SARS-CoV-2 po upływie minimum 14 dni od uzyskania pozytywnego wyniku badania 3. osoby z rozpoznanym zakażeniem koronawirusem SARS-CoV-2 na podstawie pozytywnego wyniku wymazu metodą PCR – po upływie minimum 14 dni od uzyskania powtarzalnie ujemnego wyniku wymazu metodą PCR Numery telefonów dla ozdrowieńców dostępne od poniedziałku do piątku w godzinach od 7.30 do 14.30: Komórkowy 726 227 229 Komórkowy 607 619 718 Komórkowy 607 678 519 Stacjonarny 32 208 74 19
Powiązane strony:
https://rigkatowice.pl/apel-centrow-krwiodawstwa-oddaj-osocze/ https://oirp.katowice.pl/aktualnosci/aktualnosci/pokaz-aktualnosc-1402567966-1404917071.html https://rckik-katowice.pl/