INFO!

2019-05-24 22:11

Zgodnie z informacją przekazaną podczas spotkania z trenerami 1 lutego 2019 uprzejmie przypominamy , że zmian osobowych w wykazie zawodników i trenerów na II półrocze dokonujemy do 10 czerwca 2019!!!!!!!!. ( tzn. że do 10 czerwca muszą wpłynąć do biura federacji dokonane zmiany w wersji elektronicznej oraz papierowej zatwierdzone odpowiednio przez pzs-y lub ozs-y).