Druki 2014r

Druki 2015r

Druki 2016r

Druki 2017r

Druki 2018r

Druki 2019r

Druki 2020r

Druki 2021r

Druki 2022r

Druki 2023r

Regulaminy 2014r

Regulaminy 2015r

Regulaminy 2016r

Regulaminy 2017r

Regulaminy 2018r

Regulaminy 2019r

Wyniki współzawodnictwa 2015r.

Wyniki współzawodnictwa 2016r.

Wyniki współzawodnictwa 2017r.

Wyniki współzawodnictwa 2018r.

Kursokonferencja 2013r

Kursokonferencja 2014r

Junior Sport

OOM Sporty Umysłowe

OOM Sporty Zimowe

Szachy

Ustawy i Pisma ŚFS

Dzienniki

Walne Zebranie NWZD

Obowiązki I Regulaminy Dla Trenerów


Druki 2023r.

Załącznik 10 A rozliczenie końcowe 2023r.doc
UMOWA NA ZGRUPOWANIE 2023r.doc
UMOWA ZLECENIE TRENERZY NA AKCJI 2023r.doc
2023 PREZENTACJA - ŚLĄSKA FEDERACJA SPORTU INFORMACJE DLA TRENERÓW W 2023r.ppt
KONSULTACJA STARTOWA MERYTORYKA 2023r.xls
LISTA UCZESTNIKÓW PRZEJAZDU OOM,MP 2023r.doc
MTSF,KW 2023r.xls
PRELMINARZ KWJm,KWJ,KWmd 2023r.doc
PRELMINARZ KWM 2023r.doc
PRELMINARZ WYJAZDU 2023r.docx
RAMOWY PLAN DNIA 2023r.doc
DRUK ZMIANY AKCJI 2023r.XLS
DZIENNICZEK OBECNOŚCI 2023r.XLS
DZIENNICZEK - ZAJĘCIA 2023r.XLS
DZIENNICZEK PIERWSZA STRONA 2023r.doc
KARTA DROGOWA 2023r.pdf
LISTA ZAWODNIKÓW DO MERYTORYKI 2023r.doc
MERYTORYKA KWM,KWJml,KWJ,KWmd 2023r.xls
ZAŚWIADCZENIE O ZAPOZNANIU SIĘ Z REGULAMINEM 2023r.doc
OŚWIADCZENIE TRENERA 2023r.pdf
OŚWIADCZENIE ZAWODNIKA PEŁNOLETNIEGO 2023r.pdf
RAMOWY ZAKRES TRENERA KADRY WOJEWÓDZKIEJ 2023r.doc
OBOWIĄZKI TRENERA - KIEROWNIKA AKCJI 2023R.pdf
OŚWIADCZENIE ZAWODNIKA NIEPEŁNOLETNIEGO 2023r.pdf
REGULAMIN ZGRUPOWANIA/KONSULTACJI 2023r.pdf
ZASADA POUFNOŚCI DLA TRENERÓW AKCJI 2023r.pdf
ZGODA RODZICÓW 2023r.pdf

Druki 2022r.

RODO UMOWA NA ZGRUPOWANIE 2022r.doc
WYKAZ SZKOLNYCH ZAWODNIKÓW KW_zal 10.xls
WYKAZ KADRY TRENERSKIEJ WSPÓŁPRACUJACEJ KW_zal 11.xls
PRZYKŁAD 2022 KW_ZAL_NR_10_WYKAZ_SZKOLNYCH_ZAWODNIKÓW.xls
PRZYKŁAD 2022 KW_ZAL_NR_11_WYKAZ_KADRY_TRENERSKIEJ_WSPÓŁPRACUJĄCEJ.xls
DRUK ZMIANY AKCJI 2022.xls
DZIENNICZEK 1 STRONA 2022.doc
DZIENNICZEK OBECNOŚCI 2022.xls
DZIENNICZEK ZAJĘCIA 2022.xls
INFORMACJE DODATKOWE DLA TRENERÓW 2022.doc
KONSULTACJA STARTOWA- MERYTORYKA.xls
LISTA UCZESTNIKOW PRZEJAZDU OOM,MP.doc
LISTA ZAWODNIKÓW - DO MERYTORYKI.doc
MERYTORYKA KWM, KWJml, KWJ, KWmd.xls
MTSF KW 2022.xls
OBOWIĄZKI TRENERA KIEROWNIKA AKCJI 2022.pdf
OŚWIADCZENIE O ZAPOZNANIU SIĘ Z REGULAMINEM.doc
OŚWIADCZENIE KONTRAHENTA COVID-19.docx
PRELIMINARZ KWJm KWJ KWmd.doc
PRELIMINARZ KWM.doc
PRELIMINARZ WYJAZDU.docx
PROGRAM SZKOLENIA ROCZNY 2022 NOWY.doc
RAMOWY PLAN DNIA.doc
RAMOWY ZAKRES OBOWIĄZKÓW TRENERA KOORDYNATORA KADRY WOJEWÓDZKIEJ.doc
REGULAMIN ZGRUPOWAŃ I KONSULTACJI 2022.pdf
RODO OŚWIADCZENIE 2022 - ZAWODNIK NIEPEŁNOLENI.pdf
RODO OŚWIADCZENIE TRENERA 2022.pdf
RODO OŚWIADCZENIE ZAWODNIKA PEŁNOLETNIEGO 2022.pdf
RODO UMOWA ZLECENIE 2022 UWAGA ZMIANA!!!.doc
RODO ZASADA POUFNOŚCI DLA TERENERÓW NA AKCJI 2022.pdf
RODO ZGODA RODZICÓW 2022.pdf
ROZLICZENIE KOŃCOWE 2022 KW_ZAL_NR_10A_WYKAZ_SZKOLONYCH_ZAWODNIKÓW.xls
ŚLĄSKA FEDERACJA SPORTU - INFORMACJE DLA TRENERÓW W ROKU 2022 PREZENTACJA.ppt

Druki 2021r.

WYKAZ SZKOLNYCH ZAWODNIKÓW KW_zal 10.xls
WYKAZ KADRY TRENERSKIEJ WSPÓŁPRACUJACEJ KW_zal 11.xls
WYKAZ SZKOLNYCH ZAWODNIKÓW KW_zal 10.-PRZYKŁAD 2021.xls
WYKAZ KADRY TRENERSKIEJ WSPÓŁPRACUJACEJ KW_zal 11 - PRZYKŁAD 2021.xls
DRUK ZMIANY AKCJI 2021.xls
KONSULTACJA STARTOWA - MERYTORYKA 2021.xls
LISTA UCZESTNIKÓW PRZEJAZDU OOM MP 2021.doc
MTSF KW 2021.xls
OBOWIAZKI TRENERA - KIEROWNIKA AKCJI 2021.pdf
PRELMINARZ KWJm KWJ KWmd 2021.doc
PRELMINARZ KWM 2021.doc
PRELMINARZ WYJAZDU 2021.doc
PROGRAM SZKOLENIA ROCZNY 2021.doc
RAMOWY PLAN DNIA 2021.doc
RODO OŚWIADCZENIE - ZAWODNIK NIEPEŁNOLETNI 2021.pdf
RODO UMOWA ZLECENIE 2021.pdf
RODO OŚWIADCZENIE TRENERA 2021.xls
RODO OŚWIADCZENIE - ZAWODNIK PEŁNOLETNI 2021.pdf
RODO ZASADA POUFNOŚCI DLA TRENERÓW NA AKCJI 2021.pdf
RODO ZGODA RODZICÓW 2021.pdf
REGULAMIN ZGRUPOWANIA I KONSULTACJI 2021.pdf
ŚLĄSKA FEDERACJA SPORTU INFORMACJE DLA TRENERÓW PREZENTACJA 2021.ppt
DRUK ZMIANY AKCJI 2021.xls
DZIENNICZEK OBECNOŚCI 2021.xls
DZIENNICZEK 1 STRONA 2021.doc
DZIENNICZEK ZAJĘCIA 2021.xls
INFORMACJE DODATKOWE DLA TRENERÓW 2021.doc
LISTA ZAWODNIKÓW DO MERYTORYKI 2021.xls
MERYTORYKA KWM KWJml KWJ KWmd 2021.xls
OŚWIADCZENIE O ZAPOZNANIU SIE Z REGULAMINEM 2021.doc
OŚWIADCZENIE KONTRACHENTA COVID 19 2021.doc
RAMOWY PROGRAM OBOWIĄZKUÓW TRENERA KORDYNATORA KADRY WOJEWÓDZKIEJ 2021.pdf
ROZLICZENIE KOŃCOWE KW zal 10a WYKAZ SZKOLNYCH 2021.xls

Druki 2020r.

Oświadczenie Kontrahenta covid-19.docx
Druk do końcowego rozliczenia KW.xls
Ramowy zakres obowiązków trenera koordynatora kadry wojewódzkiej.pdf
Druk zmiany akcji.xls
Dienniczek 1 strona.xls
Dienniczek obecności.xls
Dienniczek zajęcia.xls
Informacja dla trenerów.doc
Konsultacja startowa-merytoryka.xls
KW-Lista szkolnych zawodników.xls
KW-Wykaz kadry trenerskiej współpracujacej.xls.xls
Lista uczestnikówprzejazdu- OOM,MP.doc
Lista zawodników do merytoryki.doc
Merytoryka KWM,KWJ,KWmd.xls
MTSF KW 2020.xls
Obowiazki trenera kierownika akcji.pdf
Oświadczenie o zapoznaniu się z regulaminem.doc
Prelminarz KWJm,KWJ,KWmd.doc
Prelminarz KWM.doc
Prelminarz przejazdu.doc
Program szkolenia roczny.doc
Przykład KW wykaz kadry trenerskiej współpracujacej.xls
Przykład KW wykaz szkolnych zawodników.xls
Ramowy plan dnia.doc
Regulamin zgrupowań i konultacji.pdf
RODO zgoda rodziców.pdf
RODO oświadczenie zawodnika.pdf
RODO oświadczenie trenera.pdf
RODO oświadczenie zawodnika pełnoletniego.pdf
RODO Umowa na zgrupowanie 2020r.pdf
RODO Umowa zlecenie 2020r.doc
RODO Zasada poufności dla trenerów.pdf
Informacja dla trenerów.ppt

Druki 2019r.

Konspekt +lista zawodników do sprawozdania.xls
Regulamin zgrupowań i konsultacji.doc
Oświadczenie.xls
MTSF KW 2019.xls
KW_zal_nr_10_wykaz_szkolnych_zawodników.xls
KW_zal_nr_11_wykaz_kadry_trenerskiej_współpracujacej.xls
Przykład _wykaz_szkolnych_zawodników.xls
Przykład_wykaz_kadry_trenerskiej.xls
Program szkolenia roczny.xls
RODO oświadczenie zawodnika niepełnoletniego 2019r.doc
RODO oświadczenie trenera 2019r.doc
RODO oświadczenie zawodnika pełnoletniego 2019r.doc
Ślaska Federacja sportu spotkanie 01.02.2019r.ppt
Druk zmiany akcji.xls
Dzienniczek 1 strona.doc
Dzienniczek obecności.xls
Dzienniczek zajęcia.xls
Konsultacja startowa.xls
Lista uczestników przejazdu.doc
Lista zawodników do merytoryki.doc
Merytoryka KWM,KWJml,KWJKWmd.xls
Obowiazki trenera kierownika akcji.doc
Prelminarz KWJm,KWJ,KWmd.doc
Prelminarz KWM.doc
Prelminarz wyjazdu.doc
Ramowy plan dnia.doc
RODO Zgoda rodziców.doc
RODO Oświadczenie zawodnika niepełnoletniego 2019r.doc
RODO Oświadczenie trenera 2019r.doc
RODO Oświadczenie zawodnika pełnoletniego 2019r.doc
RODO Umowa na zgrupowanie 2019r.doc
RODO Umowa zlecenie 2019r.doc
RODO Zasada poufności trenerów na akcji 2019r.doc

Druki 2018r.

KALENDARZ DZIAŁAŃ 2018R.xls
KONSPEKT + LISTA ZAWODNIKÓW DO SPRAWOZDANIA.xls
ZASADA POUFNOŚCI DLA TRENERÓW NA AKCJI - RODO 2018r.
MTSF KW 2018r.
KONULTACJA STARTOWA-MERYTORYKA
KW_ZAL_NR_10_WYKAZ SZKOLNYCH ZAWODNIKÓW
KW_ZAL_NR_11_WYKAZ KADRY TRENERSKIEJ WSPÓŁPRACUJĄCEJ
LISTA UCZESTNIKÓW PRZEJAZDU NA OOM I MP2018r.
OBOWIĄZKI TRENERA KIEROWNIKA AKCJI
OŚWIADCZENIE TRENERA - RODO 2018r.
OŚWIADCZENIE ZAWODNIKA- RODO 2018r.
OŚWIADCZENIE ZAWODNIKA PEŁNOLETNIEGO- RODO 2018r.
PRELMINARZ KWJm KWJ KWmd
PRELMINARZ KWM
PRELMINARZ WYJAZDU
PRZYKŁAD KW ZAŁ NR 10 WYKAZ SZKOLNYCH ZAWODNIKÓW
PRZYKŁAD KW ZAŁ NR 11 WYKAZ KADRY TRENERSKIEJ WSPÓŁPRACUJACEJ
PROGRAM SZKOLENIA ROCZNY
RAMOWY PLAN DNIA
REGULAMIN ZGRUPOWANIA I KONSULTACJI SPORTOWYCH KADRY WOJEWÓDZKIEJ ORGANIZOWANYCH PRZEZ FS
ŚLĄSKA FEDERACJA SPORTU SPOTKANIE 21.02.2018r.
DRUK ZMIANY AKCJI
DZIENNICZEK OBECNOŚCI
DZIENNICZEK 1 STRONA
DZIENNICZEK ZAJĘCIA
LISTA ZAWODNIKÓW DO MERYTORYKI
MERYTORYKA KWM KWJm KWmd
UMOWA NA ZGRUPOWANIE
UMOWA ZLECENIE - RODO 2018r.
ZGODA RODZICÓW - RODO

Regulaminy 2019r.

BADMINTON-2019.pdf
BASEBALL-SOFTBALL 2019.pdf
BIATHLON-2019.pdf
BILARD-2019.pdf
BOKS-2019.pdf
BRYDZ_SPORTOWY-2019.pdf
CURLING-2019.pdf
GIMNASTYKA_AKROBATYKA_SPORTOWA-2019.pdf
GIMNASTYKA_ARTYSTYCZNA-2019.pdf
GIMNASTYKA_SPORTOWA-2019.pdf
GOLF-2019.pdf
HOKEJ_NA_LODZIE-2019.pdf
HOKEJ_NA_TRAWIE-2019.pdf
JEŹDZIECTWO-2019.pdf
JU-JITSU-2019.pdf
JUDO-2019.pdf
KAJAKARSTWO_KLASYCZNE-2019.pdf
KAJAKARSTWO_SLALOM-2019.pdf
KAJAK_POLO-2019.pdf
KARATE_WKF-2019.pdf
KARATE_KYOKUSHIN-2019.pdf
KARATE_TRADYCYJNE-2019.pdf
KICKBOXING-2019.pdf
KOLARSTWO-2019.pdf
KOSZYKÓWKA-2019.pdf
KRĘGLARSTWO-2019.pdf
LEKKOATLETYKA-2019.pdf
ŁUCZNICTWO-2019.pdf
ŁYŻWIARSTWO_FIGUROWE-2019.pdf
ŁYŻWIARSTWO_SZYBKIE_T-DLUGI-2019.pdf
ŁYŻWIARSTWO_SZYBKIE_T-KRÓTKI-2019.pdf
NARCIARSTWO_APLEJSKIE-2019.pdf
NARCIARSTWO_KLASYCZNE-2019.pdf
NARCIARSTWO_SNOWBOARD-2019.pdf
ORIENTACJA_SPORTOWA-2019.pdf
PIĘCIOBÓJ_NOWOCZESNY-2019.pdf
PIŁKA_NOŻNA_K-2019.pdf
PIŁKA_NOŻNA_M-2019.pdf
PILKA_RECZNA-2019.pdf
PILKA_SIATKOWA_HALA-2019.pdf
PILKA_SIATKOWA_PLAZOWA-2019.pdf
PŁYWANIE_PILKA_WODNA-2019.pdf
PLYWANIE-2019.pdf
PLYWANIE_WODY_OTWARTE-2019.pdf
PLYWANIE_SYNCHRONICZNE-2019.pdf
PODNOSZENIE_CIEZAROW-2019.pdf
RUGBY-2019.pdf
SPORTY_MOTOROOWE_KARTING-2019.pdf
SPORTY_WROTKARSKIE-2019.pdf
STRZELECTWO_SPORTOWE-2019.pdf
SUMO-2019.pdf
SZACHY-2019.pdf
SZERMIERKA-2019.pdf
TAEKWONDO_OLIMPIJSKIE-2019.pdf
TAEKWONDO_ITF-2019.pdf
TENIS-2019.pdf
TENIS_STOLOWY-2019.pdf
TRIATHLON-2019.pdf
UNIHOKEJ-2019.pdf
WIOSLARSTWO-2019.pdf
WSPINACZKA_SPORTOWA-2019.pdf
ZAPASY-2019.pdf
ŻEGLARSTWO-2019.pdf

Regulaminy 2018r.

AKROBATYKA_SPORTOWA-2018.pdf
BADMINTON-2018.pdf
BASEBALL-2018.pdf
BIATHLON-2018.pdf
BILARD-2018.pdf
BOKS-2018.pdf
BRYDZ_SPORTOWY-2018.pdf
CURLING-2018.pdf
GIMNASTYKA_ARTYSTYCZNA-2018.pdf
GOLF-2018.pdf
HOKEJ_NA_LODZIE-2018.pdf
JEŹDZIECTWO-2018.pdf
JUDO-2018.pdf
KAJAKARSTWO_KLASYCZNE-2018.pdf
KAJAKARSTWO_SLALOMOWE-2018.pdf
KAJAK_POLO-2018.pdf
KARATE_FUDOKAN-2017.pdf
KARATE_KYOKUSHIN-2018.pdf
KARATE_TRADYCYJNE-2018.pdf
KICK_BOXING-2018.pdf
KOLARSTWO-2018.pdf
KOSZYKÓWKA-2018.pdf
KRĘGLARSTWO-2018.pdf
LEKKOATLETYKA-2018.pdf
ŁUCZNICTWO-2018.pdf
ŁYŻWIARSTWO_SZYBKIE_T-DLUGI-2018.pdf
ŁYŻWIARSTWO_SZYBKIE_T-KROTKI-2018.pdf
NARCIARSTWO_APLEJSKIE-2018.pdf
NARCIARSTWO_KLASYCZNE-2018.pdf
ORIENTACJA_SPORTOWA-2018.pdf
PIĘCIOBÓJ_NOWOCZESNY-2018.pdf
PIŁKA_NOŻNA_K-2018.pdf
PIŁKA_NOŻNA_M-2018.pdf
PILKA_RECZNA-2018.pdf
PILKA_SIATKOWA-2018.pdf
PILKA_SIATKOWA_PLAZOWA-2018.pdf
PILKA_WODNA-2018.pdf
PLYWANIE-2018.pdf
PLYWANIE_SYNCHRONICZNE-2018.pdf
PODNOSZENIE_CIEZAROW-2018.pdf
RUGBY-2018.pdf
SKOKI_DO_WODY-2017.pdf
SNOWBOARD-2018.pdf
SPORTY_MOTOROOWE-2018.pdf
SPORTY_SANECZKOWE-2018.pdf
SPORTY_WROTKARSKIE-2018.pdf
STRZELECTWO_SPORTOWE-2018.pdf
SUMO-2018.pdf
SZACHY-2018.pdf
SZERMIERKA-2018.pdf
TAEKWONDO_OLIMPIJSKIE-2018.pdf
TAEKWONDO_ITF-2018.pdf
TENIS-2018.pdf
TENIS_STOLOWY-2018.pdf
TRIATHLON-2018.pdf
UNIHOKEJ-2018.pdf
WARCABY-2018.pdf
WIOSLARSTWO-2018.pdf
ZAPASY-2018.pdf
ŻEGLARSTWO-2018.pdf

Regulaminy 2017r.

AKROBATYKA_SPORTOWA-2017.pdf
BADMINTON-2017.pdf
BASEBALL-2017.pdf
BIATHLON-2017.pdf
BILARD-2017.pdf
BOKS-2017.pdf
BRYDZ_SPORTOWY-2017.pdf
CURLING-2017.pdf
GIMNASTYKA_ARTYSTYCZNA-2017.pdf
GIMNASTYKA_SPORTOWA-2017.pdf
GOLF-2017.pdf
HOKEJ_NA_LODZIE-2017.pdf
HOKEJ_NA_TRAWIE-2017.pdf
JEŹDZIECTWO-2017.pdf
JUDO-2017.pdf
KAJAKARSTWO_KLASYCZNE-2017.pdf
KAJAKARSTWO_SLALOMOWE-2017.pdf
KAJAK_POLO-2017.pdf
KARATE-2017.pdf
KARATE_FUDOKAN-2017.pdf
KARATE_TRADYCYJNE-2017.pdf
KICK_BOXING-2017.pdf
KOLARSTWO-2017.pdf
KOSZYKÓWKA-2017.pdf
KRĘGLARSTWO-2017.pdf
LEKKOATLETYKA-2017.pdf
ŁUCZNICTWO-2017.pdf
ŁYŻWIARSTWO_FIGUROWE-2017.pdf
ŁYŻWIARSTWO_SZYBKIE_T-DLUGI-2017.pdf
ŁYŻWIARSTWO_SZYBKIE_T-KROTKI-2017.pdf
NARCIARSTWO_APLEJSKIE-2017.pdf
NARCIARSTWO_KLASYCZNE-2017.pdf
ORIENTACJA_SPORTOWA-2017.pdf
PIĘCIOBÓJ_NOWOCZESNY-2017.pdf
PIŁKA_NOŻNA_K-2017.pdf
PIŁKA_NOŻNA_M-2017.pdf
PILKA_RECZNA-2017.pdf
PILKA_SIATKOWA-2017.pdf
PILKA_SIATKOWA_PLAZOWA-2017.pdf
PILKA_WODNA-2017.pdf
PLYWANIE-2017.pdf
PLYWANIE_SYNCHRONICZNE-2017.pdf
PODNOSZENIE_CIEZAROW-2017.pdf
RUGBY-2017.pdf
SNOWBOARD-2017.pdf
SPORTY_SANECZKOWE-2017.pdf
SPORTY_MOTOROOWE-2017.pdf
SPORTY_WROTKARSKIE-2017.pdf
STRZELECTWO_SPORTOWE-2017.pdf
SUMO-2017.pdf
SZACHY-2017.pdf
SZERMIERKA-2017.pdf
TAEKWONDO_OLIMPIJSKIE-2017.pdf
TAEKWONDO_ITF-2017.pdf
TENIS-2017.pdf
TENIS_STOLOWY-2017.pdf
TRIATHLON-2017.pdf
UNIHOKEJ-2017.pdf
WARCABY-2017.pdf
WIOSLARSTWO-2017.pdf
ZAPASY-2017.pdf
ŻEGLARSTWO-2017.pdf

Wyniki współzawodnictwa 2017r.

Klasyfikacja wojewódzka
SSM-klasyfikacja klubów na dzień 31.08.2017r.
Wyniki współzawodnictwa na dzień 31.08.2017r. woj .Śląskie
Klasyfikacja wojewódzka na dzień 29.09.17r.
SSM-klasyfikacja klubów na dzień 29.09.2017r.
Wyniki współzawodnictwa na dzień 29.09.2017r. woj .Śląskie
Klasyfikacja wojewódzka na dzień 10.10.17r.
SSM-klasyfikacja klubów na dzień 10.10.2017r.
Wyniki współzawodnictwa na dzień 10.10.2017r. woj .Śląskie
Klasyfikacja wojewódzka na dzień 27.10.17r.
SSM-klasyfikacja klubów na dzień 27.10.2017r.
Wyniki współzawodnictwa na dzień 27.10.2017r. woj .Śląskie
Klasyfikacja wojewódzka na dzień 30.11.17r.
SSM-klasyfikacja klubów na dzień 30.11.2017r.
Wyniki współzawodnictwa na dzień 30.11.2017r. woj .Śląskie
Klasyfikacja wojewódzka na dzień 21.12.17r.
Klasyfikacja wojewódzka na dzień 21.12.17r. z korektą na dzień 22.12.2017r.
Wyniki współzawodnictwa na dzień 21.12.2017r. woj .Śląskie
SSM- grudzień zakres analiz.

Wyniki współzawodnictwa 2018r.

Klasyfikacja Województw na dzień 18.12.2018r.pdf
Wartość klubów poszczególnych sportach na dzień 18.12.2018r.pdf
Wyniki współzawodnictwa w sportach woj.Śląskiego na dzień 18.12.2018r.pdf
Klasyfikacja klubów w Polsce dzień 18.12.2018r.pdf
Wyniki współzawodnictwa klasyfikacja gmin na dzień 18.12.2018r.pdf
Wyniki współzawodnictwa klasyfikacja powiatów na dzień 18.12.2018r.pdf
Klasyfikacja Województw na dzień 30.11.2018r.pdf
Wartość klubów poszczególnych sportach na dzień 30.11.2018r.pdf
Wyniki współzawodnictwa w sportach woj.Śląskiego na dzień 30.11.2018r.pdf
Klasyfikacja klubów w Polsce dzień 30.11.2018r.pdf
Klasyfikacja Województw na dzień 21.11.2018r.pdf
Wartość klubów poszczególnych sportach na dzień 21.11.2018r.pdf
Wyniki współzawodnictwa w sportach woj.Śląskiego na dzień 21.11.2018r.pdf
Klasyfikacja klubów w Polsce dzień 21.11.2018r.pdf
Klasyfikacja Województw na dzień 24.10.2018r.pdf
Wartość klubów poszczególnych sportach na dzień 24.10.2018r.pdf
Wyniki współzawodnictwa w sportach woj.Śląskiego na dzień 24.10.2018r.pdf
Klasyfikacja klubów w Polsce dzień 24.10.2018r.pdf
Wyniki współzawodnictwa na dzień 28.09.2018r.pdf
Wartość pkt w poszczególnych sportach 28.09.2018r.pdf
Klasyfikacja Województw na dzień 28.09.2018r.pdf
Wartość klubów poszczególnych sportach.pdf
Wyniki współzawodnictwa w sportach woj.Śląskiego.pdf Klasyfikacja wojewódzka na dzień 03.01.18r.
Klasyfikacja klubów Ślaskich na dzień 03.01.18r.
Wyniki współzawodnictwa na dzień 03.01.2018r. woj .Śląskie
Klasyfikacja województw wyniki współzawodnictwa na dzień 03.01.2018r.
Klasyfikacja wojewódzka na dzień 05.01.18r.
Wyniki współzawodnictwa na dzień 05.01.2018r.klasyfikacja klubów w Polsce 22.12.2018r.
Wyniki współzawodnictwa na dzień 05.01.2018r. woj .Śląskie
Klasyfikacja klubów w Polsce na dzień 17.01.18r.
SSM-klasyfikacja województw na dzień 17.01.2018r.
Wyniki współzawodnictwa na dzień 17.01.2018r. woj .Śląskie

Wyniki współzawodnictwa 2016r.

Wyniki końcowe rok 2016-wydawnictwo.zip
Wyniki współzawodnictwa na dzień 02.04.16r.pdf
Wyniki współzawodnictwa woj Śląskie na dzień 02.04.16r.xls
Wyniki współzawodnictwa woj Śląskie na dzień 15.04.16r.pdf
Wyniki współzawodnictwa na dzień 06.05.2016 komunikat.pdf
wyniki współzawodnictwa na dzień 06.05.2016 woj.Ślaskie.xls
Wyniki współzawodnictwa na dzień 27.05.2016 komunikat.pdf
wyniki współzawodnictwa na dzień 27.05.2016 woj.Ślaskie.xls
Wyniki współzawodnictwa na dzień 11.06.2016 komunikat.pdf
wyniki współzawodnictwa na dzień 11.06.2016 woj.Ślaskie.xls
Wyniki współzawodnictwa na dzień 01.07.2016 komunikat.pdf
wyniki współzawodnictwa na dzień 01.07.2016 woj.Ślaskie.xls
Wyniki współzawodnictwa na dzień 12.07.2016 komunikat.pdf
wyniki współzawodnictwa na dzień 12.07.2016 woj.Ślaskie.xls
Wyniki współzawodnictwa na dzień 22.07.2016 komunikat.pdf
wyniki współzawodnictwa na dzień 22.07.2016 woj.Ślaskie.xls
Wyniki współzawodnictwa na dzień 05.08.2016 komunikat.pdf
wyniki współzawodnictwa na dzień 05.08.2016 woj.Ślaskie.xls
Wyniki współzawodnictwa na dzień 12.08.2016 komunikat.pdf
wyniki współzawodnictwa na dzień 12.08.2016 woj.Ślaskie.xls
Wyniki współzawodnictwa na dzień 19.08.2016 komunikat.pdf
wyniki współzawodnictwa na dzień 19.08.2016 woj.Ślaskie.xls
Wyniki współzawodnictwa na dzień 26.08.2016 komunikat.pdf
wyniki współzawodnictwa na dzień 26.08.2016 woj.Ślaskie.xls
Wyniki współzawodnictwa na dzień 05.10.2016 komunikat.pdf
wyniki współzawodnictwa na dzień 05.10.2016 woj.Ślaskie.xls
Wyniki współzawodnictwa na dzień 11.10.2016 komunikat.pdf
wyniki współzawodnictwa na dzień 11.10.2016 woj.Ślaskie.xls
Wyniki współzawodnictwa na dzień 20.10.2016 komunikat.pdf
wyniki współzawodnictwa na dzień 20.10.2016 woj.Ślaskie.xls
Wyniki współzawodnictwa na dzień 25.10.2016 komunikat.pdf
wyniki współzawodnictwa na dzień 25.10.2016 woj.Ślaskie.xls
Wyniki współzawodnictwa na dzień 02.11.2016 komunikat.pdf
wyniki współzawodnictwa na dzień 02.11.2016 woj.Ślaskie.xls
Wyniki współzawodnictwa na dzień 08.11.2016 komunikat.pdf
wyniki współzawodnictwa na dzień 08.11.2016 woj.Ślaskie.xls
Wyniki współzawodnictwa na dzień 14.11.2016 komunikat.pdf
wyniki współzawodnictwa na dzień 14.11.2016 woj.Ślaskie.xls
Wyniki współzawodnictwa na dzień 22.11.2016 komunikat.pdf
wyniki współzawodnictwa na dzień 22.11.2016 woj.Ślaskie.xls
Wyniki współzawodnictwa na dzień 01.12.2016 komunikat.pdf
wyniki współzawodnictwa na dzień 01.12.2016 woj.Ślaskie.xls

Junior Sport

Harmonogram zajęć
Lista uczestników JuniorSport
Oświadczenie opiekuna dzecka
Oświadczenie do umowy zlecenia
Umowa zlecenie

Wyniki Współzawodnictwa 2015r.

Wyniki końcowe cześć 1.2015r .pdf
Wyniki końcowe cześć 2.2015r .pdf

Archiwum Kursokonferencja 2013r.

Prezentacja Konferencja Szczyrk 2013.ppt
Wyniki i ocena wspólzawodnictwa 2013 aktualne.xls

Archiwum Kursokonferencja 2014r.

Prezentacja Szczyrk 2014.ppts
Wyniki i ocena wspolzawodnictwa 2014 aktualne.xls

Druki 2014r.

Decyzja nr 9
Druk 07
Druk zmian zadań 2014r.
Lista imienna uczestnika przejazdu
PreliminarzKWM
Ramowy plan dnia
Spotkanie
Umowa na akcje
Wniosek DSW
Załącznik nr 1.16 KWM plan organizacyjny
Załącznik nr 1.19 KW nowy plan organizacyjny zal_nr_3_druk_(6)_MTSF_KW_2014
zal_nr_8_wykaz_szkolonych_zawodnikow_KWM
zal_nr_2__harmonogram_planowanych_dzialan

Regulaminy 2014r.

Akrobatyka
Badminton
Baseball
Biathlon
Bilard
Boks
Brydz sportowy.pdf
Curling
Gimnastyka sportowa
Hokej na lodzie
Hokej na trawie
Jeździectwo
Judo
Kajakarstwo klasyczne
Kajakarstwo slalomowe
Kajak polo
Karate
Karate tradycyjne
Kick boxing
Kolarstwo
Koszykówka
Kręglarstwo
Lekka atletyka
Łyżwiarstwo figurowe
Narciarstwo alpejskie
Narciarstwo klsyczne
Orientacja sportowa
Pięciobój nowoczesny
Piłka nożna k
Piłka nożna m
Piłka ręczna
Piłka siatkowa
Piłka siatkowa plażowa
Piłka wodna
PIŁKA_RĘCZNA-2015
PIŁKA_NOŻNA_K-2015
PIŁKA_NOŻNA_M
Pływanie
Podnoszenie ciężarów
Rugby
Skoki do wody
Snowboard
Sporty motorowe
Sporty saneczkowe
Sporty wrotkarskie
Sporty strzeleckie
Szachy
Szermierka
Teakwondo itf
Teakwondo olimpijskie
Tenis
Triathlon
Unihokej
Warcaby
Tenis
Wioślarstwo
Zapasy
Żeglarstwo

Regulaminy 2015r.

AA Częśc_ogólna_regulaminu.pdf
AA Zasady_Ogólne_Systemu_Sportu_Mlodzieżowego-2015.pdf
AKROBATYKA-2015.pdf
BADMINTON-2015.pdf
BASEBALL-2015.pdf
BIATHLON-2015.pdf
BOKS-2015.pdf
BRYDŻ_SPORTOWY-2015.pdf
CURLING-2015.pdf
GIMNASTYKA_ARTYSTYCZNA-2015.pdf
GIMNASTYKA_SPORTOWA-2015.pdf
HOKEJ_NA_LODZIE-2015.pdf
HOKEJ_NA_TRAWIE-2015.pdf
JEŹDZIECTWO-2015.pdf
JUDO-2015.pdf
KAJAKARSTWO_KLASYCZNE-2015.pdf
KAJAK_POLO-2015.pdf
KARATE_FUDOKAN-2015.pdf
KARATE_TRADYCYJNE-2015.pdf
KARATE_WKF_i_kyokushin-2015.pdf
KICK_BOXING-2015.pdf
KOLARSTWO-2015.pdf
KOSZYKÓWKA-2015.pdf
KRĘGLARSTWO-2015.pdf
LEKKA_ATLETYKA-2015.pdf
ŁUCZNICTWO-2015.pdf
ŁYŻWIARSTWO_FIGUROWE-2015.pdf
SPORTY WROTKARSKIE 2015.pdf
ŁYŻWIARSTWO_SZYBKIE_T-DLUGI-2015.pdf
ŁYŻWIARSTWO_SZYBKIE_T-KROTKI-2015.pdf
NARCIARSTWO_APLEJSKIE-2015.pdf
NARCIARSTWO_KLASYCZNE-2015.pdf
ORIENTACJA_SPORTOWA-2015.pdf
PIĘCIOBÓJ_NOWOCZESNY-2015.pdf
PIŁKA_SIATKOWA-2015.pdf
PIŁKA_RĘCZNA-2015.pdf
PIŁKA_NOŻNA_K-2015.pdf
PIŁKA_NOŻNA_M-2015.pdf
PIŁKA_SIATKOWA_PLAŻOWA-2015.pdf
PIŁKA_WODNA-2015.pdf
PŁYWANIE-2015.pdf
PODNOSZENIE_CIEŻAROW-2015.pdf
RUGBY-2015.pdf
SKOKI_DO_WODY-2015.pdf
SNOWBOARD-2015.pdf
SPORTY_SANECZKOWE-2015.pdf
STRZELECTWO_SPORTOWE-2015.pdf
SUMO-2015.pdf
SZACHY-2015.pdf
SZERMIERKA-2015.pdf
TAEKWONDO_ITF-2014.pdf
TAEKWONDO_OLIMPIJSKIE-2015.pdf
TENIS-2015.pd
TENIS_STOŁOWY-2015.pdf
TRIATHLON-2015.pdf
WARCABY-2015.pdf
ZAPASY-2015.pdf
ŻEGLARSTWO-2015.pdf

Druki 2015r.

Decyzja nr 10 z dnia 01.02.2015r.
Druk zmian zadań
Merytoryka
Konspekt do sprawozdań ze szkolenia 2015r.
Konsultacja startowa
KWM zał nr 10
KWM zał nr 11
KWM zał nr 12
Lista imienna uczestników2
Lista szkolnych zawodników
Oświadczenie
Oświadczenie o zapoznaniu się ..
Plan organizacyjny 2015r.
Potwierdzenie udziału w akcji
Preliminarz
Preliminarz wyjazdu finały
Przykład KWM zał nr 10
Przykład KWM zał nr 12
Ramowy plan
regulamin zgrupowań
Umowa na zgrupowanie
Umowa o dzieło
Umowa o dzieło trener
Umowa zlecenie
Zał do umowy MTSF
Zgoda rodziców

Druki 2017r.

konspekt + lista zawodników do sprawozdania 2017
WYKAZ SZKOLNYCH ZAWODNIKÓW.xls
WYKAZ KADRY TRENERSKIEJ.xls
kONSULTACJA STARTOWA.xls
LISTA IMIENNA ZAWODNIKÓW.xls
MTSF KW.xls
OBOWIĄZKI TRENERA KIEROWNIKA AKCJI.doc
OsWIADCZENIE TRENERA.doc
OsWIADCZENIE ZAWODNIKA.doc
PRELMINARZ KWJ.doc
PRELMINARZ KWM.doc
PRZYKŁAD WYKAZ SZKOLNYCH ZAWODNIKÓW.xls
PRZYKŁAD WYKAZ KADRY TRENERSKIEJ.xls
PROGRAM SZKOLENIA ROCZNY.doc
RAMOWY PLAN DNIA.doc
REGULAMIN ZGRUPOWAŃ I KONSULTACJI.docx
DRUK ZMIANY AKCJI.xls
DZIENNICZEK STRONA 1.doc
DZIENNICZEK OBECNOŚCI.xls
DZIENNICZEK ZAJĘCIA.xls
LISTA ZAWODIKÓW DO MERYTORYKI.doc
MERYTORYKA KWM,KWJ.xls
OŚWIADCZENIE O ZAPOZNANIU SIĘ Z REGULAMINEM ZGRUPOWANIA.doc
UMOWA NA ZGRUPOWANIE.doc
ZGODA RODZICÓW.doc

Regulaminy 2016r.

AKROBATYKA_SPORTOWA-2016.pdf
BADMINTON-2016.pdf
BASEBALL-2016.pdf
BIATHLON-2016.pdf
BILARD-2016.pdf
BOKS-2016.pdf
BRYDZ-2016.pdf
CURLING-2016.pdf
GOLF-2016.pdf
GIMNASTYKA_ARTYSTYCZNA-2016.pdf
GIMNASTYKA_SPORTOWA-2016.pdf
HOKEJ_NA_LODZIE-2016.pdf
HOKEJ_NA_TRAWIE-2016.pdf
JUDO-2016.pdf
JEZDZIECTWO-2016.pdf
KAJAK_POLO-2016.pdf
KAJAKARSTWO_KLASYCZNE-2016.pdf
KAJAKARSTWO_SLALOMOWE-2016.pdf
KARATE-2016.pdf
KARATE_FUDOKAN-2016.pdf
KARATE_TRADYCYJNE-2016.pdf
KICK_BOXING-2016.pdf
KOLARSTWO-2016.pdf
KOSZYKÓWKA-2016.pdf
KRĘGLARSTWO-2016.pdf
LEKKA_ATLETYKA-2016.pdf
ŁYŻWIARSTWO FIGUROWE-2016.pdf
ŁYŻWIARSTWO_SZYBKIE_T-DLUGI-2016.pdf
ŁYŻWIARSTWO_SZYBKIE_T-KROTKI-2016.pdf
ŁUCZNICTWO-2016.pdf
NARCIARSTWO_ALPEJSKIE-2016.pdf
NARCIARSTWO_KLASYCZNE-2016.pdf
ORIENTACJA_SPORTOWA-2016.pdf
PIĘCIOBÓJ NOWOCZESNY.pdf
PILKA_NOZNA_K-2016.pdf
PILKA_NOZNA_M-2016.pdf
PIŁKA_WODNA-2016.pdf
PŁYWANIE-2016.pdf
PILKA_SIATKOWA-2016.pdf
PILKA_SIATKOWA_PLAŻOWA-2016.pdf
PILKA_RECZNA-2016.pdf
PLYWANIE_SYNCHRONICZNE-2016.pdf
PODNOSZENIE_CIEZAROW-2016.pdf
RUGBY-2016.pdf
SKOKI_DO_WODY-2016.pdf
SPORTY_SANECZKOWE-2016.pdf
SPORTY WROTKARSKIE 2016.pdf
SNOWBOARD-2016.pdf
STRZELECTWO_SPORTOWE-2016.pdf
SPORTY_MOTOROWE-2016.pdf
SUMO-2016.pdf
SZACHY-2016.pdf
TAEKWONDO_ITF-2016.pdf
TAEKWONDO_OLIMPIJSKIE-2016.pdf
TENIS-2016.pdf
TENIS_STOLOWY-2016.pdf
TRIATHLON-2016.pdf
UNIHOKEJ-2016.pdf
WARCABY-2016.pdf
WIOŚLARSTWO-2016.pdf
ZAPASY-2016.pdf
ŻEGLARSTWO-2016.pdf

Druki 2016r.

UMOWA ZLECENIE.doc
DZIEŃ 1-1.xls
UMOWA O DZIEŁO TRENER DRUK.xls
Konspekt+ lista zawodników 2016r.
KONSULTACJA STARTOWA.xls
KW_zal_nr_10 WYKAZ SZKOLNYCH ZAWODNIKÓW.xls
KW_zal_nr_11_WYKAZ KADRY TRENERSKIEJ WSPÓPRACUJĄCEJ.xls
MTSF KW 2016.xls
OŚWIADCZENIE.doc
PRELIMINARZ KWJ.doc
PRELIMINARZ KWM.doc
PRELIMINARZ WYJZDU OOM.doc
PROGRAM SZKOLENIA ROCZNY.doc
RAMOWY PLAN DNIA.doc
PREZENTACJA ZE SPOTKANIA 05.02.2016 R.ppt
DRUK ZMIANY ZADAŃ.xls
DZIENNIK 2-1.xls
DZIENNIK ZAJĘĆ.doc
LISTA ZAWODNIKÓW.xls
MERYTORYKA.xls
OŚWIADCZENIE ZGODA RODZICÓW.doc
OŚWIADCZENIE ZAPOZNANIA SIĘ Z REGULAMINEM ZGRUPOWANIA.doc
POTWIERDZENIE UDZIAŁU W AKCJI MEYTORYKA

dzienniki

Dzień 1
Dzień 2

OOM Sporty umysłowe


Brydż sportowy
Brydż kl.-klubowy
Brydż kl.-wojewódzka
Wyniki

Szachy

Szachy kl.-klubowa
Szachy kl.-wojewódzka
Wyniki

OOM sporty zimowe

Kalendarz XXI OOM 2015r.
Komunikat
Oświadczenie nr 1
Wyniki

Ustawy i pisma ŚFS

Pismo koordynatorów
Ustawa

Walne zebranie NWZD

Porządek obrad
Regulamin obrad
Zawiadomienie
Pprojekt uchwały dotyczacej zmian w statucie

obowiązki i regulaminy dla trenerów

Upoważnienie trenera asystenta
Regulamin zgrupowania i konsultacji sportowych
Ramowy zakres obowiązków trenera koordynatora
Ramowy program regulamin KW 2016r.
Obowiązki trenera kierownika akcji