ANKIETA ORGANIZACYJNA DLA OKRĘGOWYCH ZWIĄZKÓW SPORTOWYCH

2019-11-13 20:23

Ankiety należy dostarczyć osobiście lub pocztą (z podpisem oraz pieczątką) do Urzędu Marszałkowskiego w terminie do 31 grudnia br.(termin ostateczny). Ze względu na zmianę schematu organizacyjnego urzędu z dniem 01 grudnia br. korespondencję należy adresować na Wydział Sportu. Ankieta 1 pobierz
Ankieta 2 pobierz