ANKIETA ORGANIZACYJNA OKRĘGOWYCH ZWIĄZKÓW SPORTOWYCH

2020-11-26 14:50

Ankiety proszę dostarczyć osobiście lub pocztą (z oryginalnym podpisem oraz pieczątką)do Urzędu Marszałkowskiego Województwa Śląskiego (z dopiskiem Departament Sportu) . Ankietę proszę przekazać najpóźniej do dnia 15 grudnia 2020 roku. ( termin ostateczny). W przypadku niedostarczenia wypełnionej ankiety, nie będzie możliwe naliczenie maksymalnej kwoty dotacji. Ankieta OZS 2020r.Strona 1 Ankieta OZS 2020r.Strona 2