UWAGA: INFORMACJA URZĘDU MARSZAŁKOWSKIEGO DOTYCZĄCA SKŁADANYCH WNIOSKÓW!!!

2021-01-20 15:17

„Przypominam, że oferty składane w konkursie ogłoszonym przez Urząd Marszałkowski Województwa Śląskiego muszą być składane w formie elektronicznej przy użyciu generatora „WITKAC” dostępnego na stronie https://witkac.pl oraz złożone w wersji papierowej stanowiącej wydruk z generatora ofert. potwierdzone właściwą pieczęcią. Decyduje data wpływu oferty do Urzędu Marszałkowskiego Województwa Śląskiego (Kancelaria Ogólna Urzędu Marszałkowskiego w Katowicach przy ul. Ligonia 46, p. 164 lub Biuro Zamiejscowe Urzędu Marszałkowskiego w Bielsku-Białej przy ul. Piastowskiej 40 oraz Częstochowie przy ul. Sobieskiego 7).”