WALNE ZEBRANIE SPRAWOZDAWCZO-WYBORCZE ŚLĄŚKIEJ FEDERACJI SPORTU W KATOWICACH.

2018-10-25 06:41

W dniu 20 października 2018 roku w Katowicach odbyło się Walne Zebranie Sprawozdawczo-Wyborcze Śląskiej Federacji Sportu . W zebraniu uczestniczyło 123 delegatów na 155 uprawnionych do głosowania. Prezesem Śląskiej Federacji Sportu na kadencję 2018-2022 został wybrany ponownie Krzysztof Koniusz otrzymując w tajnym głosowaniu 122 głosy poparcia. Członkami Zarządu zostali wybrani : 1 . Witold Ciemierz, 2. Mieczysław Mielcarek, 3. Marcin Zubek, 4. Halina Błaszkiewicz, 5. Jacek Markowski, 6. Stanisław Kępka, 7. Marcin Staniczek, 8. Mariusz Waliczek, 9. Andrzej Filipek, 10. Damian Galeja. W skład Komisji Rewizyjnej weszli: 1. Kazimierz Udolf, 2. Ewelina Bartyzel, 3. Marcin Zieliński. Prezes serdecznie podziękował delegatom za bardzo dużą frekwencję na WZSW, co świadczy o zainteresowaniu i trosce o sport w naszym województwie. Pogratulował nowo wybranym członkom Zarządu i Komisji Rewizyjnej, a także podziękował za ogromne poparcie i zaufanie, życzył, aby współpraca układała się tak dobrze jak do tej pory , a relacje się środowiska sportowego pozwoliły we właściwy sposób wykorzystać dofinansowanie procesu szkolenia dzieci i młodzieży dla osiągania jak najlepszych wyników sportowych.